Privātuma noteikumi

Interneta tīmekļa vietnes privātuma noteikumi

Vispārējā informācija

SIA „Gelsva” (turpmāk – „mēs” vai „Datu pārvaldītājs”) ir šīs interneta tīmekļa vietnes un tajā esošā internetveikala, kas pieejams adresē www.vynoteka.lv pārvaldītāja. Ar šiem privātuma noteikumiem mēs nosakām un paskaidrojam, kā tiek apkopoti un kā turpmāk tiks apstrādāti jūsu personas dati jums izmantojot šo interneta tīmekļa vietni, tajā esošo internetveikalu, kā arī internetveikalā iegādājoties preces un no tā izņemot iegādātās preces. Šajos privātuma noteikumos noteiktie nosacījumi ir piemērojami katru reizi jums vēloties sasniegt mūsu sniegto saturu un / vai pakalpojumus, neņemot vērā to, kādu iekārtu (datoru, mobilo telefonu, planšeti, televizoru u. c.) izmantojat.

Datu pārvaldītāja rekvizīti:
SIA „Gelsva”
Reģ.Nr.: 40103526407
Rīga, Biķernieku iela 21, LV-1039

Tālr.: +371 22322707
E-pasts: info@vynoteka.lv

Apstiprinām, ka jūsu dati tiks apkopoti, ievērojot spēkā esošas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un kontrolējošo institūciju norādījumus, kā arī tiks piemēroti visi sapratīgie tehniskie un administratīvie līdzekļi tam, lai mūsu apkopotie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiktu aizsargāti no to nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un/vai izmainīšanas. Datu pārvaldītāja darbinieki rakstiski ir apņēmušies trešajām pusēm neatklāt un neizplatīt darba vietā iegūstamo informāciju, ieskaitot arī informāciju par tīmekļa vietnes / sociālā tīkla kontu apmeklētājiem.

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nevar sniegt nekādus personas datus caur mūsu tīmekļa vietni, internetveikalu. 

Noteikumos izmantojamie jēdzieni ir saprotami tā, ka tie ir formulēti Vispārējā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Šie noteikumi tiek piemēroti tad, kad apmeklējat interneta tīmekļa vietni, izmantojat internetveikalu, reģistrējaties, pārskatāt un pasūtat piedāvātās preces, abonējat jaunumus, piedalāties spēlēs, akcijās, sazinaties pa telefonu vai el. komunikācijas kanāliem, apmeklējat preču izņemšanas punktu. Šie noteikumi nav piemērojami tad, kad pārlūkojat citu sabiedrību interneta tīmekļa vietnes vai izmantojat trešo pušu pakalpojumus.

Ir ļoti būtiski tas, lai uzmanīgi izlasītu šos privātuma noteikumus, jo, katru reizi, apmeklējot šo interneta tīmekļa vietni, piekrītat šeit aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neizmantot mūsu saturu un / vai pakalpojumus. Nospiediet „uzzināt vairāk” katrā sadaļā, vēloties atrast vispusīgu informāciju par jūsu personas datu apstrādi un mūsu darbības specifiku. Šie noteikumi var mainīties, tādēļ lūdzam Jūs laiku pa laikam apmeklēt interneta tīmekļa vietni un izlasīt tur publicēto noteikumu jaunāko versiju.

Mums ir konti attiecīgajos sociālajos tīklos, kuros ievietojam informāciju par sevi un savu darbību. Kontu lietotājiem piemērojama tā sociālā tīkla, kurā ir mūsu konts, privātuma politika un noteikumi. Šie mūsu privātuma noteikumi jūsu kontiem un tajos esošajai informācijai, kad apmeklējat mūsu kontus ir piemērojama tādā apmērā, cik tas ir noteikts šajā privātuma politikā un tādā apmērā, cik tas loģiski aptver jūsu veicamās darbības. 

Mums ir šādi sociālie konti: 
FacebookTwitterYoutube

Kā mēs apkopojam informāciju par jums?

Mēs apkopojam un apstrādājam tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami, lai varētu sasniegt mērķus, kuru dēļ tie tiek apkopoti. Jūsu personas dati, t. i., jebkāda informācija par jums, kas mums ļauj jūs atpazīt, ir iegūstama dažādos veidos:

 • jūs varat iesniegt informāciju (personas datus) pats (aizpildot reģistrācijas formu internetā, pasūtot preces mūsu internetveikalā, pasūtot jaunumus, zvanot mums);
 • informācija par jums var tikt apkopota automātiski (jums apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, sociālos kontus, izmantojot mūsu programmas);
 • attiecīgajos gadījumos mēs iegūstam informāciju par jums no trešajām personām un varam apkopot informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem (piem., caur sociālo tīklu, jūsu uzņēmuma mājas lapu u. c.).

Jūs pats varat iesniegt mums savus personas datus. Tas visbiežāk notiek tajos gadījumos, kad:

 • jūs reģistrējaties mūsu tīmekļa vietnē;
 • pasūtat preces no mūsu internetveikala;
 • instalējat mūsu programmas;
 • pasūtat mūsu jaunumus vai izmantojat cita veida komunikāciju;
 • piedalāties aptaujās.

Informācija par jums var tikt apkopota automātiski. Tas visbiežāk noteikt tajos gadījumos, kad:

 • iesniedzat pieprasījumus caur reģistrācijas sistēmu vai mūsu sociālo tīklu kontiem;
 • izmantojat tīmekļa vietni (ar sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām apkopojami dati. Plašāku informāciju par mūsu izmantojamajām sīkdatnēm atradīsiet zemāk);
 • veicat publiskus ierakstus sociālo tīklu platformās, kurām mēs sekojam.

Iesniedzot personas datus mums, jūs atbildiet par to pareizumu, vispusīgumu, aktualitāti. Iesniedzot personas datus par citām personām (piemēram, norādot personu, kas ir pilnvarota izņemt preces) jūs esat atbildīgs par tādas personas piekrišanu nodot tās personas datus mums. Esot nepieciešamībai (piemēram, tāda persona jautā mums par personas datu saņemšanu), mēs norādīsim jūs kā tādu datu sniedzēju.

Cik tas ir pieļaujams saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, mēs varam saņemt informāciju par jums no trešajām pusēm. Tā var būt informācija, ko sniedz mūsu partneri, mārketinga aģentūras, jūsu publiski pieejamo profilu informācija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mēs varam saņemt informāciju par jums no jums paša, publiskajiem un komerciālajiem avotiem, sasaistīt to ar citu informāciju, kuru iegūstam no jums vai par jums.

Mēs varam apkopot informāciju par jums arī citos gadījumos, kas nav atrunāti šajos privātuma noteikumos. Ja tā notiktu, mēs jums papildus informēsim.

Kādu informāciju (personas datus) par jums mēs apkopojam?

Kaut arī cenšamies apkopot pēc iespējas mazāk informācijas par jums, savas darbības īstenošanai mēs apkopojam šādu informāciju:

 • informāciju, kas ir nepieciešama veicot jūsu reģistrāciju mūsu internetveikalā; 
 • informāciju, kas ir nepieciešama tiecoties jums piedāvāt un pārdot mūsu produkciju, ieskaitot arī tirdzniecību internetā;
 • informāciju, kuru jūs norādat aptaujās;
 • informāciju, kuru jūs iesniedzat, zvanot mums;
 • informāciju par jūsu hobijiem un specifiskām vajadzībām;
 • informāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu jūsu identitāti;
 • informāciju par jūsu izmantojamo iekārtu.

Informācija, kuru mēs apkopojam tieši no jums būs izrietoša no apstākļiem un konteksta, kā arī tā būs norādīta mūsu jums aizpildīt lūgtajās formās. Piemēram:

 • Pakalpojumu sniegšanai mēs apstrādājam šādu informāciju par jums: vārds, uzvārds, dzīves vieta, personas kods, ja pērkat preces mūsu internetveikalā. Kā arī cita informācija, kas var būt nepieciešama pakalpojumu sniegšanas laikā, kā piemēram, jūsu telefons, pasta kods, vai elektroniskais pasts, kas ir paredzēts saziņai preces pasūtīšanas gadījumā.
 • Informācija par jūsu hobijiem un specifiskām vajadzībām.

Informācija, kuru mēs apkopojam automātiski, parasti ir šāda:

 • informācija par to, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietni (Iekārtas informācija: t. i., IP adrese, operētājsistēmas versija un iekārtas, kuru izmantojat satura / preču sasniegšanai, parametri; pievienošanās informācija: t. i., jūsu sesijas lietošanas laiks un ilgums, pasūtījumu termini, kurus ievadiet mūsu tīmekļa vietnē, un jebkāda informācija, kas uzglabājama sīkdatnēs, kuras iestatām jūsu iekārtā (sīkdatņu politika norādīta zemāk); vietas informācija: t. i., iekārtas GPS signāls vai informācija par tuvāko „WiFi” pieejas punktu un mobilo sakaru torņiem, kas var tikt nodota mums jums izmantojot mūsu tīmekļa vietnes saturu.

Informācija, kuru iegūstām no trešajām personām vai publiski pieejamiem avotiem visbiežāk ir šāda:

 • jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds, speciālās vajadzības un hobiji.

Kad veicat reģistrāciju vai iesniedzat citus mūsu lūgtos savus personas datus, piemēram, preču piegādes adresi u. c., dažus no datiem mēs varam atzīmēt kā būtiskus. Šie dati mums ir nepieciešami tam, lai varētu atbilstoši izpildīt savas saistības pret jums, piemēram, pārbaudīt jūsu vecumu, piegādāt pasūtījumu u. c. Jūs varat izvēlēties neiesniegt mums attiecīgo informāciju (piem., informāciju, kas tiek lūgta iesniegt reģistrācijas formā vai pasūtot preces internetveikalā), taču tādā gadījumā var būt liegts izveidot kontu mūsu tīmekļa vietnē vai pasūtīt preces, ja informācija ir nepieciešama turpmākai pakalpojumu izpildei. Jūs varat mainīt un atjaunināt mums iesniegto informāciju. Dažos gadījumos mums ir nepieciešama precīza ar jums saistītā informācija, tādēļ varam lūgt periodiski apstiprināt, ka mūsu esošā informācija par jums ir pareiza.

Par mūsu tīmekļa vietnē iegādātajām precēm jūs maksājat savas bankas internetbankas sistēmā un tad drošību nodrošina bankas serveris, kurā sistēmā ievadāt paroles un citu informāciju, kuru zināt tikai jūs. Norēķinoties internetbankā, pircējs visus datus ievada bankas sistēmā, tādēļ mūsu darbiniekiem šī informācija ir nepieejama.

Būtiski: SIA „Gelsva” personāls ne rakstiski, ne pa telefonu, ne jebkādos citos veidos nelūdz jūsu pievienošanās datus, bankas karšu numuru, paroles vai jebkādu citu informāciju, kuras izmantošanas dēļ jums var tikt nodarīti finansiāli vai jebkāda cita veida zaudējumi.

Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamatojums

Augstāk norādītā informācija ir piemērojama, tiecoties sasniegt šādus mērķus:

 • Ļaut jums veikt reģistrāciju mūsu internetveikalā.
 • Piedāvāt un pārdot mūsu produkciju, ieskaitot arī tirdzniecību internetā.
 • Pēc jūsu lūguma sniegt informāciju, kas ir saistīta ar mūsu precēm un pakalpojumiem.
 • Tirgdarbības mērķim*, piem., iesniegt individuāli piemērotus reklāmas paziņojumus un atbalstītāju saturu, un sūtīt paziņojumus par akcijām, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļu par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu, klientu / partneru aptauju organizēšanu, cik to pieļauj likumi).
 • Uzzināt, kā cilvēks izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un izveidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
 • Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā.
 • Citos veidos ar jūsu piekrišanu*.

* Informējam, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties saņemt mūsu sūtīto tiešās tirgdarbības saturu, nospiežot apakšā esošo norādi vai izmantojot atteikšanās norādi pašā jaunumu apakšā.

Jūsu personas dati ir apstrādājami, balstoties uz vienu vai vairākiem likumīgās apstrādes pamatojumiem:

 • Normatīvo aktu prasību izpilde;
 • Līguma ar jums izpilde;
 • Likumīgās mūsu intereses, ja vien jūsu privātās intereses ir augstākas;
 • Attiecīgajos gadījumos, jūsu piekrišana.

Mērķi, ar kādiem apstrādājam jūsu personas datus ar attiecīgu juridisko pamatojumu un apstrādājamiem personas datiem, ir norādīti šajā tabulā.

Mērķis

Juridiskais pamats(-i)

Personas dati

Reģistrācija internetveikalā


Līguma ar jums izpilde

Juridiskās intereses – nepieciešamība atbilstoši jūs apkalpot un sniegt pakalpojumus

 

Pievienošanās vārds, parole, paroļu maiņas vēsture, e-pasta adrese. Ja pievienojas ar soc. tīkla kontu – profila fotogrāfija, vārds, uzvārds, e-pasta adrese

Piedāvāt un nodot mūsu produkciju, ieskaitot arī tirdzniecību internetā

 

Līguma ar jums izpilde

Normatīvo aktu prasību izpilde

Juridiskās intereses – biznesa atpazīstamība un prestižo palielināšana

 

Vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, cita informācija, kas var būt nepieciešama pakalpojumu sniegšanas laikā, kā piemēram, jūsu telefons vai elektroniskais pasts, kas ir paredzēts saziņai, informācija par jūsu specifiskajām vajadzībām, pirkumu grozs un tā vēsture

Pēc Jūsu lūguma sniegt informāciju, kas ir saistīta ar mūsu precēm un pakalpojumiem

Šī informācija jums ir sniedzama tādēļ, ka mums ir likumīga interese sniegt precīzu informāciju par saviem sniegtajiem pakalpojumiem, produktiem, papildus sniegtajiem pakalpojumiem u. c.

Tiecoties atbildēt uz jūsu jautājumiem pa telefonu, elektronisko pastu, sociālo tīklu vidē un citos veidos varam lūgt jūsu telefonu, e-pasta adresi vai citus jums ērtus kontaktdatus.

Tirgdarbības mērķim, piem., iesniegt individuāli piemērotus reklāmas paziņojumus un atbalstītāju saturu, un sūtīt paziņojumus par akcijām, organizēt spēles, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļus par produktu un pakalpojumu izvēli un klientu aptauju organizēšanu).

Ja esat mūsu klients, šim mērķim apkopojam jūsu personas datus, esot likumīgai interesei informēt par saviem pakalpojumiem, pasākumiem, jaunumiem un sniegt citu aktuālo informāciju.

Ja neesat mūsu klients, tirgdarbības informāciju no mums saņemsiet tikai tad, ja mums būs jūsu piekrišana.

Vārds, sociālā tīkla konta dati, telefons, e-pasts, adrese, jūsu hobiji.

Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos sagatavot un radīt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.

Šim mērķim apstrādājam jūsu personas datus esot likumīgai interesei izsekot savu sniegto pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot savu sniegto saturu, nodrošināt tīmekļa vietnes drošumu.

IP adrese, operētājsistēmas versija un iekārtas, kuru izmantojat satura/preču sasniegšanai, parametri, jūsu sesijas izmantošanas laiks un ilgums, pieprasījumu termiņi, kurus ievadījāt mūsu tīmekļa vietnē, un jebkāda informācija, kas uzglabājama sīkdatnēs, kuras iestatām jūsu iekārtā, iekārtas GPS signāls vai informācija par tuvākajiem „WiFi” pieejas punktiem un mobilo sakaru torņiem, kas var tikt nodota mums jums izmantojot mūsu tīmekļa vietnes saturu.

Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā

Normatīvo aktu prasību izpilde.

Juridiskās intereses – aizstāvēties pret izteiktajām prasībām un pretenzijām.

Atkarībā no izteiktās prasības vai pretenzijas, šim mērķim var tikt apstrādāti visi mums esošie jūsu personas dati, kas ir minēti šajos privātuma noteikumos.

Tajos gadījumos, kad nevarēsim balstīties uz vienu no šajā tabulā norādītajiem juridiskajiem pamatojumiem, mēs lūgsim jūsu piekrišanu pirms jūsu personas datu apstrādes uzsākšanas (tādi gadījumi, izrietēs no apstākļiem un konteksta).

Tajos gadījumos, kad apstrādāsim jūsu personas datus citiem mērķiem nevis tiem, kas norādīti šajos noteikumos, mēs jūs par to informēsim iesniegdami atsevišķu paziņojumu.

Kam nododam jūsu personas datus?

Mēs varam nodot jūsu personas datus:

 • Ja ir jūsu piekrišana jūsu datu atklāšanai,
 • Uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus pēc mūsu lūguma,
 • Preces pircējiem piegādājošiem kurjeriem,
 • Bankām/uzņēmumiem, kas palīdz veikt norēķināšanās operācijas
 • Citiem atbildīgi izvēlētiem biznesa partneriem,
 • Citām pusēm, ja to pieprasa saskaņā ar likumiem vai ja tas ir nepieciešams, tiecoties aizsargāt mūsu likumīgās intereses.

Vēloties saņemt SIA “Gelsva” biznesa partneru tiešos tirgdarbības piedāvājumus, jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana.

Citas puses, kurām var tikt norādīta mūms esošā informācija par jums, ja tas ir nepieciešams, tiecoties aizsargāt mūsu juridiskās intereses, ir varas institūcijas, pirmstiesas izmeklēšanas amatpersonas, tiesas u. c.

Ko darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Mēs esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskos un tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu informāciju, kuru apkopojam satura/pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Taču neaizmirstiet to, ka, lai arī izmantojam atbilstošas darbības jūsu informācijas aizsargāšanai, ne viena tīmekļa vietne, internetā veicamā operācija, datoru sistēma vai bezvadu sakari nav pilnībā droši.

Cik ilgi uzglabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus uzglabāsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Sasniedzot noteikto mērķi, jūsu personas dati tiks izdzēsti, izņemot tos gadījumus, kad normatīvie akti uzliek par pienākumu mums aizsargāt informāciju nodokļu mērķiem vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, taču jebkādā gadījumā uzglabāšanas periods būs ne ilgāks par 10 gadiem. Beidzoties šim termiņam, dati tiks izdzēsti tā, lai tos nebūtu iespējams atjaunot.

Parasti personas dati uzglabājami šādos termiņos:

Personas dati

Uzglabāšanas periods

Reģistrācijas internetveikalā dati

Visu lietošanas laiku [laika posms] no pēdējās pievienošanās dienas

Preču pasūtījumu un iepirkumu dati

Visu iepirkšanās laiku un [laika posms] no iepirkšanās beigām

Apmaksas dati

10 gadus pēc maksāšanas operācijas

Tirgdarbībai izmantojami personas dati

3 gadi pēc pēdējās jūsu timekļa vietnes apmeklēšanas

Ar video kameru palīdzību apkopojami dati

Līdz 30 dienām

Interneta tīmekļa vietnes  izmantošanas dati

Tik, cik noteikts nodaļā par sīkdatnēm

IT sistēmu ieraksti (logi)

Līdz dažiem mēnešiem

Analītikas dati

Parasti šie dati ir apkopojami automātiski jums izmantojot tīmekļa vietni un anonimizējot/vispārinot neilgi pēc saņemšanas

Analītikas dati

Visa strīda izskatīšanas periodu un [laika posmu] pēc strīda beigām

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati apstrādājami Datu pārvaldītāja darbībā, atkarībā no situācijas, ir šādas tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt).
 • Iepazīties ar saviem datiem un kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties).
 • Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt neizsmeļošos personas datus (tiesības izlabot).
 • Savus datus izdzēst (tiesības izdzēst un tiesības „būt aizmirstam”).
 • Ir tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārvaldītājs ierobežotu personas datu apstrādi, esot vienam no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot).
 • Ir tiesības uz datu pārcelšanu (tiesības pārcelt).
 • Ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist savai personas datu apstrādei, ja tāda datu apstrāde veicama publisko interešu labā vai apstrādāt datus ir nepieciešams tiecoties pēc likumīgām datu pārvaldītāja vai trešās puses interesēm. Datu pārvaldītājam vēloties apstrādāt personas datus, viņam ir jāpierāda, ka dati apstrādājami ticamu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir augstākas par datu subjekta interesēm. (tiesības nepiekrist).
 • Iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Mēs dodam jums iespēju ērtā veidā īstenot šīs savas tiesības. To varat izdarīt piezvanot pa šo tālruni +371 22322707, uzrakstot mums uz šo adresi info@vynoteka.lv, vai, izmantojot attiecīgās norādes, kas ir norādītas mūsu sniegtajos reklāmas satura materiālu apakšā. Iesniedzot lūgumu par datu subjekta tiesībām, mēs, tam, lai labāk saprastu jūsu lūguma saturu, varam palūgt aizpildīt nepieciešamās formas, kā arī uzrādīt personas dokumentu vai citu informāciju, kas mums palīdzēs pārliecināties par Jūsu identitāti. Iesniedzot lūgumu pa e-pastu, ņemot vērā tā saturu mēs varam palūgt ierasties pie mums vai iesniegt lūgumu rakstiski.

Mēs varam neradīt jums nosacījumus, īstenot augstāk minētās tiesības, ja likumu noteiktajos gadījumos, ir nepieciešams nodrošināt noziedzīgu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevenciju, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzību.

Jūsu tiesības būs īstenotas pirms tam apstiprinot jūsu identitāti dzīvē, ar elektronisko parakstu.

Jūsu tiesības

Attiecīgie ierobežojumi

Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);

Jums ir tiesības pirms jūsu personas datu apstrādes sākuma saņemt informāciju, par  datu apstrādi koncentrētā, vienkāršā un saprotamā valodā.

Iepazīties ar saviem datiem un kā tie ir apstrādājami (tiesības iepazīties);

Šīs tiesības nozīmē:

 • Apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus,
 • Jūsu apstrādājamo personas datu saraksta iesniegšanu
 • Mērķu un juridiskā pamata jūsu datu apstrādei iesniegšanu
 • Apstiprinājumu, vai sūtām datus trešajām pusēm, ja jā, kādus drošības līdzekļus izmantojam
 • Jūsu personas datu saņemšanas avota iesniegšanu
 • Informāciju vai piemērojamo profilēšana
 • Datu aizsardzības laika iesniegšanu

Nosakot jūsu identitāti, sniegsim jums augstāk minēto informāciju, ar nosacījumu, ka tā nepārkāps citu personu tiesības un brīvību.

Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā  personas datu apstrādes mērķus, papildināt personas neizsmeļošos personas datus (tiesības izlabot);

Piemērojams, ja mūsu esošā informācija ir neizsmeļoša vai neprecīza

Savus datus izdzēst (tiesības „būt aizmirstam”);

Piemērojams, ja:

 • mums esošā informācija nav nepieciešama noteikto mērķu sasniegšanai
 • datus apstrādājam balstoties uz jūsu piekrišanu un jūs piekrišanu atsaucāt
 • datus apstrādājam uz likumīgu interešu pamata, un, pēc jūsu lūguma, nosakāms, ka jūsu privātās intereses ir pārākas
 • informācija saņemta nelikumīgā veidā

Pieprasīt, lai personas Datu pārvaldītājs ierobežotu personas datu apstrādi esot vienam no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot)

Šīs tiesības var būt īstenotas uz to periodu, kamēr mēs analizēsim situāciju, t. i.:

 • ja jūs apstrīdat informācijas precizitāti
 • ja jūs nepiekrītat personas datu apstrādei, kad tas tiek veikts uz likumīgu interešu pamata
 • mēs izmantojam informāciju nelikumīgi, taču jūs iebilstat, lai tā tiktu izdzēsta
 • informācija mums nav nepieciešama, taču jūs pieprasāt to saglabāt tiesvedības vajadzībām

Tiesība uz datu pārcelšanu

Šis tiesības var tikt īstenotas, ja jūs maināt savus datus un mēs tos apstrādājam automātiskā veidā, balstoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu, kas ir noslēgta ar jums.

Tiesības nepiekrist

Šīs tiesības var tikt īstenotas, ja tāda datu apstrāde veicama sabiedrisko interešu labā vai apstrādāt datus ir nepieciešams tiecoties panākt likumīgās datu pārvaldītāja vai trešās puses intereses. Datu pārvaldītājam, vēloties apstrādāt personas datus, viņam ir pienākums pierādīt to, ka dati apstrādājami ticamu, likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par datu subjekta interesēm. (tiesības nepiekrist);

Tiesības atsaukt datu piekrišanu

Šīs tiesības jums ļauj atsaukt doto piekrišanu, ja jūsu personas dati apstrādājami uz piekrišanas pamata (piemēram, ja no sākuma piekritat saņemt jaunumus, bet vairāk tos nevēlaties saņemt). Kā izmantot šīs tiesības detalizētāk skatieties „Tiešais mārketings, spēles un akcijas”.

Iesniegt sūdzību
Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības tika pārkāptas, varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (https://www.dvi.gov.lv). Mēs tiecamies operatīvi un mierīgi atrisināt visus strīdus, tādēļ vispirms aicinām vērsties mūsu šajā privātuma politikā norādītajiem kontaktiem. 

 

Tiešā tirgdarbības, spēles un akcijas

Ja vēlaties saņemt mūsu jaunumus un piedāvājumus, varat izteikt savu piekrišanu par tiešo tigdarbības paziņojumu saņemšanu divos veidos:

 • Dodot piekrišanu reģistrācijas internetveikalā laikā;
 • Pasūtot mūsu jaunumus

Jums dodot piekrišanu e-pastā saņemt jaunumus, jums tiks sūtīta informācija un jaunumi par mūsu precēm un piedāvājumiem. Mēs centīsimies ļaunprātīgi neizmantot jūsu mums sniegtās tiesības dalīties ar jaunumiem. Izsūtot jaunumus mēs varam apkopot informāciju par personām, kuras ir to saņēmušas, piemēram, kurus paziņojumus persona atvēra, kādas norādnes spieda u. c. Tāda informācija apkopojama, tiecoties piedāvāt Jums aktuālos un visvairāk piemērotākos jaunumus.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu saņemt mūsu jaunumus, nospiežot norādni elektroniskajā vēstulē, mainot iestatījumus savā kontā, sadaļā vai sazinoties ar mums pa sadaļā „Sazinieties ar mums” norādītajiem kontaktiem. Mēs nekavējoties, taču ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā izdzēsīsim jūsu elektroniskā pasta adresi. 

Jūsu e-pasta adrese var tikt nodota mūsu partneriem / apstrādātājiem, kas mums sniedz jaunumu sūtīšanas pakalpojumus.

Vēloties piedalīties mūsu izsludinātajā konkursā, spēlē vai akcijā, jums ir jāiesniedz mūsu norādītā informācija, tostarp arī personas dati. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties piedalīties mūsu organizējamajās un īstenojamajās spēlēs, konkursos, akcijās un atsaukt doto piekrišanu par personas datu apstrādi un lietošanu šim mērķim. To var izdarīt, uzrakstot elektronisko vēstuli mums sadaļā „Sazinieties ar mums” pa norādītajiem kontaktiem. Jums piedaloties mūsu organizējamajās un īstenojamajās spēlēs, konkursos un akcijās, mums ir tiesības sazināties ar jums pa jūsu norādītajiem kontaktdatiem un/vai publicēt informāciju par jums kā uzvarētāju interneta tīmekļa vietnē, mūsu sociālo tīklu kontos.

Sazinieties ar mums

Ja pamanījāt šīs privātuma noteikumu neatbilstību, drošības robus mūsu interneta tīmekļa vietnē vai ja jums ir citi jautājumi, kas ir saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, vērsieties pie mums vienā no jums ērtākā veidā:

SIA „Gelsva”
Reģ.Nr.: 40103526407
Rīga, Biķernieku iela 21, LV-1039

Tālr.: +371 22322707
E-pasts: info@vynoteka.lv

Beigu nosacījumi

Mums ir tiesības vienpersoniski mainīt šo noteikumu nosacījumus. Par izmaiņām paziņojam interneta tīmekļa vietnē, ievietojot atjauninātus noteikumus vai citos ierastos komunikācijas veidos. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to atjaunošanas datuma, kas ir norādīts noteikumos, ja vien nav norādīts cits spēkā esošs termiņš.

Ja jūs pēc šo noteikumu nosacījumu maiņas arī turpmāk izmantojat interneta tīmekļa vietni, internetveikalu, juma ir jāpiekrīt mainītajiem noteikumu nosacījumiem. 

Nesaskaņas šo noteikumu izpildes dēļ ir risināmas sarunu ceļā. Neizdodoties vienoties, nesaskaņas ir risināmas Lietuvas Republikas likumu noteiktā kārtībā.

 

Pēdējo reizi privātuma noteikumi pārskatīti 18.05.2022.