Brīdinājumi

• Reālās preces ārējais izskats var atšķirties no fotogrāfijā attēlotā.
• Informācija un interneta veikalā piedāvātais produkta apraksts ir vispārīga rakstura, tāpēc nav identisks uz produkta iesaiņojuma norādītajai informācijai.
• Uz produkta iesaiņojuma norādītā informācija ir detalizētāka un var nedaudz atšķirties no informācijas, kas norādīta interneta veikalā piedāvāto preču aprakstos.
• Mēs vienmēr iesakām lasīt un vadīties pēc informācijas uz preces iesaiņojuma.
• Akcijas preču skaits ir ierobežots.
• Likumā par alkohola kontroli ir paredzēts, ka Latvijas Republikā ir aizliegts tirgot un pārdot alkoholiskos dzērienus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.
• Interneta lappusē norādītās cenas var nesakrist ar veikalā esošajām cenām. Lūdzu, vadieties pēc veikalos norādītajām cenām.
• Interneta lappusē piedāvātajām precēm nav obligāti jābūt visos VYNOTEKA veikalos.
• Akcijas precēm papildu atlaides netiek piemērotas.
• Lietojot alkoholu, Jūs riskējat ar savu veselību, kā arī ģimenes un sabiedrības labklājību.