Personas datu aizsardzība

Dārgie klienti, mēs cienām Jūsu konfidencialitāti.
Tīmekļa vietnē www.vynoteka.lv Jūsu sniegtās personīgās ziņas tiks apstrādātas atbilstoši Latvijas Republikas Likumā par personas datu tiesisko aizsardzību, kā arī citos tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām, kas reglamentē šādu ziņu pārvaldību, ieskaitot to aizsardzību, tās netiks izpaustas trešajām personām, izņemot gadījumos, kad tas tiek pieprasīts saskaņā ar likumdošanu.